BLOG SANG NHƯỢNG WEB

BLOG SANG NHƯỢNG WEB

BLOG SANG NHƯỢNG WEB

  • Chính sách đổi trả/hoàn tiền

    Sau khi khách hàng thanh toán đầy đủ phí dịch vụ, chúng tôi ngay lập tức sẽ cấp tài khoản sử dụng website chính thức cho khách hàng theo thời gian thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu trong thời hạn sử dụng dịch vụ có vấn đề xảy ra chúng tôi cam kết hỗ trợ và căn cứ theo điều khoản trên hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng để giải quyết chấm dứt hoặc thanh lí hợp đồng.
    Đọc tiếp
Scroll